חברת תבל מפעילת  הקו האדום של הדנקל, רואה את הנגישות לאנשים עם מוגבלות כערך עליון ופועלות רבות לשמירה על זכויותיו של כל נוסע ונוסע. כל התחנות, הקרונות, שירות הלקוחות, אתר האינטרנט, אמצעי הדיגיטל וסריקת הבר קודים מונגשים לכלל הנוסעים במטרה להסב להם חוויית שירות ונסיעה נוחה ובטוחה.

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, בערך האדם שנברא בצלם ובעקרון כבוד הבריות. מטרתו של חוק זה להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.