פרטי מפגש מציעים

רקע: בהמשך לבקשתכם לקבל את חוברת הבל"מ שעניינה תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום בקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. 

מפגש: נקבע ליום רביעי, 26.06.2024 בשעה 10:30 בבוקר. 

מקום מפגש:  דיפו – מרכז תפעול ותחזוקה רכבת קלה בפתח תקווה (זבולון המר 4 פתח תקווה). 

מקום התכנסות: קומה 2 בבניין המנהלה. 
ולאחר מכן ייערך סיור באחת מתחנות הרק"ל, התת קרקעיות בתל אביב (יציאה משותפת ברק"ל מתחנת קריית אריה בפתח תקווה).

ככל שחברתכם מעוניינת להשתתף במפגש המציעים יש להשיב לדוא"ל זה בחוזר עד ליום ראשון, 23.06.2024 בשעה 11:00 ולציין א הפרטים הבאים:

שם החברה (המציעה הפוטנציאלית בבל"מ)

  • שם מלא (שם ושם משפחה) + פרטי ת.ז של כל המשתתפים מטעם חברתכם במפגש.

יובהר כי הכניסה לאתר הדיפו הינה למורשים בלבד. על כן גורם אשר לא יקבל אישור כניסה מראש לא תותר כניסתו ותמנע השתתפותו במפגש המציעים.  

במועד המפגש יש לחנות בחניה מחוץ לדיפו ולהפקיד תעודה מזהה אצל גורמי האבטחה במבנה בקרת הכניסה.

שימו לב - ההשתתפות במפגש המציעים הנה חובה ומהווה תנאי להשתתפות בהליך.

בכל שאלה או צורך בהבהרה ניתן פנות בדוא"ל: NetanelTz@tevelmetro.co.il